Zlatarna DAR

Zlatarna DAR je službeni zastupnik ZEN diamonds nakita. Našu ponudu možete pogledati u odabranim poslovnicama.

Dijamanti

“Dijamanti su zauvijek”

Četiri karakteristike čine svaki dijamant posebnim i unikatnim. Dijamant čine:

Rez (eng. Cut)

Karat (eng Carat)

Čistoća (eng. Clarity)

Boja (eng. Color)

 

Rez

Dijamanti su prepoznatljivi po svojoj sposobnosti da lamaju svijetlost i stvaraju prelijepi sjaj. Često rez dijamanta asociramo sa samim oblikom, da li je on okrugao, kockast, nepravilan, ali zapravo rez predstavlja mnogo više. Rez je karakteristika koja definiše koliko dobro vanjske strane dijamanta međusobno prelamaju svijetlost. Način na koji je dijamant izrezan je od krucijalnog značaja za njegovu ljepotu.

Karat

Karat dijamanta (eng. Carat) je jedinica mjere koja definiše koliko je dijamant težak. Jedan “carat” je definisan kao 200 miligrama. Cijena dijamanta raste višestruko sa povećanjem težine. Razlog tome je što su veliki dijamanti rijeđi u prirodi nego oni manji.

Čistoća

Prirodni dijamant nastaje usljed visokog pritiska koji nastaje duboko u zemlji i koji djeluje na čestice ugljika. Tokom ovog procesa nastaju dijamanti raznih unutrašnjih karakteristika.

Boja

Boja dijamanta se bazira na samoj odsutnosti boje u dijamantu. Čisto bijeli dijamant ne sadrži boju, čist je poput kapi vode.